Бюст на Питагор от Самос Питагор, знаете за Питагор от Самос, нали – математикът,...

Subscribe!