Какво е Емоционалната интелигентност и как да я използваме

0
834

1

В повечето случаи, понятията говорят сами по себе си за това, върху какво акцентират. Всички сме чували за т.нар IQ – Intelligence Quotient.  При него водеща сила е разумът (знаете за какво говоря, правили сте ли IQ тест, нали). Съществува обаче още един вид интелигентност и тя се нарича Емоционална – EI – Emotional Intelligence.  При  нея скритото оръжие не е логиката или набора от придобити знания, а нещо наглед много по – просто – емоциите, нашите и тези на хората, около нас. Но какво всъщност представлява тя?

Като явление, Емоционалната интелигентност се появява за пръв път като липса на обяснение на един странен социален феномен. Редица социологически проучвания в началото на 20-ти век показват, че хора със средни нива на интелигентност превъзхождат в много отношения тези с висок коефициент на интелигентност  – 70% от изследваните случаи (само не се възгордявайте). Тази аномалия предизвиква истински смут в представите на хората, че тайната на успеха е закодирана само и единствено в когнитивните – познавателните,  умения. Десетилетия на изследвания по-късно водят до заключението, че има и друг ключов фактор, който е определящ. Той се оказва и свързващо звено между най-успелите личности на века. Това била тяхната Емоционална интелигентност.

Как обаче тя може да повлияе върху нашия професионален успех? Простичко! Тя е мощен инструмент да концентрираме своята енергия в една посока и това да доведе до изключителни резултати. С други думи, емоционалната интелигентност е мерна единица, отчитаща способността на хората да разбират и комуникират със себе си,

на първо място и със заобикалящия ги свят и другите хора, на второ. Казваме първо и второ, но между двете поставяме знак за равенство, защото освен, че са еднакво важни те са и взаимозависими.

Емоционалната интелигентност е съставена от четири основни компонента, групирани по двойки в две  направления: лични компетенции и социални умения (вижте таблицата по-долу).

1

Ключовите Лични компетенции, които трябва да развиваме са самопознание  и самоконтрол . Те обръщат фокуса към нас самите и нашата същност.
Личните компетенции са израз на способността ни да разпознаваме собствените си емоции и спрямо тях да управляваме поведението си.2

Самопознанието е умението ясно да разпознаваме и назоваваме емоциите, през които преминаваме във всеки един момент.

Самоконтролът е способността ни да запазим емоциите си адаптивни и да насочваме поведението си в положителна посока, с тяхна помощ или въпреки тях.

Вторият  компонент т. нар. Социалните умения. Основните социални умения, които трябва да развиваме са социалната чувствителност и управление на взаимоотношенията с другите.

Те са израз на способността ни да разпознаваме и разбираме емоциите на другите – в какво настроение са, на какво се дължи тяхното поведение, както и какви са мотивите им за конкретни действия, с цел да откликнем уместно на тях и да подобрим качеството на нашите взаимоотношения.

Социалната чувствителност се изразява в способността ни да разпознаваме различните емоции в другите хората, с цел да разберем какво точно се случва около нас в даден момент.

Управлението на взаимоотношенията с другите е умението да използваме собствените си емоции и тези на другите за да постигнем ефективна комуникация.

Абстрактната същност на Емоционалната интелигентност прави усъвършенстването на този тип умения трудно, но въпреки това не омаловажава значимостта й в сферата на личния и професионалния живот на всеки един от нас.

Така че дерзайте!

Мнения

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, напишете Вашия коментар
Моля, напишете Вашето име

two × 2 =