Политика за бисквитките „cookies”

От 25 май 2018 година в България се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Текстът му може да прочетете ТУК. Целта на Регламента е да гарантира правото на неприкосновеност и да защити личните данни.

Лични данни:

Това са данни, чрез които може да бъде идентифициран даден потребител. Това са имена, мобилен телефон, IP адрес, електронна поща. Затова ние искаме съгласието Ви, за да използваме данни, когато предоставяме услуги като таргетирана реклама. Даваме Ви възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт. Гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, включително тяхното изтриване. Ние можем да посочим лица и компании, с които обменяме ваши данни. Основно използваме стандартизираните услуги, предоставяни най-вече от Google. Ние събираме от потребителите специфични данни, за да предоставим по-релевантно съдържание и реклами. Това са IP адрес. Също идентификатор на потребителя и идентификатор на устройство (device ID) за мобилни апликации, с висока степен на уникалност. Събираме идентификатор на браузъра, с висока степен на уникалност. Нуждаем се от история на посетените страници, история на направените търсения в нашите страници. С тази цел се използват бисквитките, „cookies”.

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър. Те се съхраняват на устройството Ви, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и сесийни бисквитки. Постоянните се съхраняват за по-дълъг период от време. Сесийните се пазят на устройството Ви, докато затворите страницата от сайта. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни. Те позволяват проследяване на секции в сайтовете, които посещавате, колко време отделяте в даден сайт. Също колко време гледате дадено видео, рекламите, които сте видели и/или с които сте си взаимодействали, също кога посещавате сайта ни.

Вашите права според GDPR:

  • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и на достъп до събраната информация, ако случаят е такъв.
  • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате да ги коригираме.
  • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени). При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
  • Право на ограничаване на обработването: Например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработката им, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
  • Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
  • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.
  • Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Ние се задължаваме да спазваме стриктно Закона за защита на личните данни. Гарантираме, че по никакъв начин не разпространяваме предоставените от Вас лични данни на трети лица, без изрично Ваше съгласие. Ние обаче не носим отговорност, в случай, че трети лица използват лични данни, в противоречие на законите.

Ние си запазваме право да Ви изпращаме публикувани от нас новини и информация за продукти, в случай, че изрично не сте отказал да получавате подобни съобщения.

NewsМedia